Často kladené otázky

1. Čo je to preklad?

Preklad je písomný prevod správy v zdrojovom jazyku do cieľového jazyka.

2. Čo je to zdrojový a cieľový jazyk

  • zdrojový jazyk – jazyk originálu – v mojom prípade slovenčina, nemčina alebo angličtina
  • cieľový jazyk – jazyk prekladu – v mojom prípade čeština

3. Aký je rozdieľ medzi prekladom a tlmočením?

Preklad má písomnú formu, tlmočenie je ústny prejav.

4. Prečo neprekladám aj do slovenčiny, nemčiny alebo angličtiny? 

Budúcim prekladateľom je na univerzite vštepované, že naozaj kvalitný, prirodzene znejúci preklad, ktorý nebude potrebovať zásahy korektora, vie spraviť iba rodený hovorca, ktorý je majstrom svojho materinského jazyka. Takže hoci ovládam svoje pracovné jazyky na veľmi vysokej úrovni, ruku do ohňa vo váš prospech dám len za svoj materinský jazyk – češtinu. Myslím, že to je fér.

5. Čo je to korektúra? 

Korektúra je úprava cieľového textu tak, aby bol významovým a štylistickým ekvivalentom zdrojového textu. Laicky povedané, preklad sa "učeše" tak, aby sa nedalo rozoznať, že ide o preklad.

6. Na čo je korektúra dobrá?

Najmä pri prekladoch textov, ktorými sa chce zákazník prezentovať pred verejnosťou, sa odporúča použiť princíp 4 očí, tzn. že okrem prekladateľa by mal text prekontrolovať ešte druhý človek (čísla, mená, skratky, pravopis nad rámec bežného nástroja kontroly pravopisu). Korektúru vždy vykonáva iná osoba ako prekladateľ, ktorá je rodeným hovorcom cieľového jazyka.

7. Čo je to jazyková korektúra?

V rámci jazykovej korektúry pre vás starostlivo gramaticky a štylisticky opravím vaše české texty tak, aby žiadne preklepy ani "tlačiarenskí škriatkovia" nemali šancu na úspech. Jazykovú korektúru automaticky vykonávam na vlastných prekladoch pri finálnom čítaní dokumentu.

8. Čo je to nezávislá korektúra?

Pri nezávislej korektúre by ste vždy mali kvôli presnosti jazyka a jemným významovým odchýlkam využívať služby rodeného hovorcu. Budem pri nej pre vás porovnávať cieľový text so zdrojom a na jeho základe potom finálny text opravovať. Významovo, štylisticky, podľa vašich požiadaviek a s ohľadom na účel prekladu. 

9. Ako bude vyzerať naša spolupráca?

Dajte mi vedieť, ako vám môžem pomôcť. Najjednoduchšie to bude prostredníctvom e-mailu, kontaktného formulára alebo telefonicky. Potrebné kontakty sú uvedené na záložke "Kontakty". Urobím vám ponuku, stanovíme si termíny a po odsúhlasení sa pustíme do práce. Daňový doklad vám vystavím pri odovzdaní práce a pri nákladoch nad 25 euro od vás budem požadovať zálohovú platbu. Ak by som vám pomôcť nevedela, bezplatne vám poradím pri výbere toho najlepšieho riešenia pri vašom konkrétnom projekte.

10. Ako zistím, koľko zaplatím?

Veľmi jednoducho. Som pripravená vám obratom vypracovať cenovú ponuku v závislosti na zdrojovom jazyku, náročnosti prekladu a termínu. Na rozdieľ od mnohých prekladateľov rátam objem zákazky podľa počtu zdrojových slov namiesto normostrán, preto stačí počet slov vo Worde vynásobiť príslušnou sadzbou, ktorá sa pohybuje na úrovni jednotiek centov. Tak sa finálnu cenu dozviete ešte predtým, ako na zákazke vôbec začnem pracovať, a nezaplatíte ani cent navyše. Ak však máte dokument v needitovateľnom formáte, budem zákazku rátať na cieľové slová. Pri obzvlášť náročnom formátovaní, zlej čítateľnosti a pod. dokonca na hodiny.