Nie som LEN prekladateľka

Váš úspech je pre mňa motiváciou

Prekladateľstvu sa venujem už od roku 2001. Som rodená Češka s trvalým pobytom na Slovensku, kde som si osvojila aj slovenčinu.

Dlhé roky som pracovala vo významnej európskej prekladateľskej agentúre, kde som neustále profesne rástla. Preto viem, ako má vyzerať kvalitne odvedená práca na prekladoch, a spokojnosť zákazníka je pre mňa na prvom mieste.

Cudzie jazyky mi nie sú cudzie. Nemčinu a angličtinu som sa učila odmala, v štúdiu som pokračovala bakalárskym štúdiom nemčiny a angličtiny pre hospodársku sféru na Jihočeskej univerzite a dovŕšila ho magisterským štúdiom prekladateľstva a tlmočníctva na Univerzite Mateja Bela. Vo voľnom čase sa učím ešte dánčinu. Okrem toho som vyštudovala aj vyššiu odbornú školu ekonomickú.

Mám teda nielen jazykové, ale aj ekonomické vzdelanie a skúsenosti s výučbou cudzích jazykov. Som členkou Jednoty tlmočníkov a prekladateľov a pravidelne sa zúčastňujem jej seminárov a školení.