Často kladené otázky

1. Co je to překlad?

Překlad je písemný převod zprávy ve zdrojovém jazyce do cílového jazyka.

2. Co je to zdrojový a cílový jazyk

  • zdrojový jazyk – jazyk originálu – v mém případě slovenština, němčina nebo angličtina
  • cílový jazyk – jazyk překladu – v mém případě čeština

3. Jaký je rozdíl mezi překladem a tlumočením?

Překlad má písemnou formu, tlumočení je ústní projev.

4. Proč nepřekládám i do slovenštiny, němčiny nebo angličtiny?

Budoucím překladatelům je na univerzitě vštěpováno, že skutečně kvalitní, přirozeně znějící překlad, který nebude potřebovat zásahy korektora, dokáže udělat jen rodilý mluvčí, který je mistrem svého mateřského jazyka. Takže přestože ovládám svoje pracovní jazyky na velmi vysoké úrovni, ruku do ohně ve váš prospěch dám jen za svůj mateřský jazyk – češtinu. Myslím, že to je fér.

5. Co je to korektura? 

Korektura je úprava cílového textu tak, aby byl významovým a stylistickým ekvivalentem zdrojového textu. Laicky řečeno, překlad se "učeše" tak, aby se nedalo rozeznat, že jde o překlad.

6. Na co je korektura dobrá?

Zejména při překladech textů, kterými se chce zákazník prezentovat před veřejností, se doporučuje použít princip 4 očí, tzn. že kromě překladatele by měl text překontrolovat ještě druhý člověk (čísla, jména, zkratky, pravopis nad rámec běžného nástroje kontroly pravopisu). Korekturu vždy vykonává jiná osoba než překladatel, která je rodilým mluvčím cílového jazyka.

7. Co je to jazyková korektura?

V rámci jazykové korektury pro vás pečlivě gramaticky a stylisticky opravím vaše české texty tak, aby žádné překlepy ani "tiskařští šotci" neměli šanci. Jazykovou korekturu automaticky vykonávám na vlastních překladech při finálním čtení dokumentu.

8. Co je to nezávislá korektura?

Při nezávislé korektuře byste vždy měli kvůli přesnosti jazyka a jemným významovým odchylkám využívat služby rodilého mluvčího. Budu při ní pro vás porovnávat cílový text se zdrojem a na jeho základě potom finální text opravovat. Významově, stylisticky, podle vašich požadavků a s ohledem na účel překladu. 

9. Jak bude vypadat naše spolupráce?

Dejte mi vědět, jak vám můžu pomoct. Nejjednodušší to bude prostřednictvím e-mailu, kontaktního formuláře nebo telefonicky. Potřebné kontakty jsou uvedeny na záložce "Kontakty". Připravím vám nabídku, stanovíme si termíny a po odsouhlasení se pustíme do práce. Daňový doklad vám vystavím při odevzdání práce a při nákladech nad 25 euro od vás budu požadovat zálohovou platbu. Pokud bych vám pomoct neuměla, bezplatně vám poradím s výběrem toho nejlepšího řešení u vašeho konkrétního projektu.

10. Jak zjistím, kolik zaplatím?

Velmi snadno. Jsem připravena vám obratem vypracovat cenovou nabídku v závislosti na zdrojovém jazyku, náročnosti překladu a termínu. Na rozdíl od mnoha překladatelů počítám objem zakázky podle počtu zdrojových slov místo normostran, proto stačí počet slov ve Wordu vynásobit příslušnou sazbou, která se pohybuje na úrovni jednotek centů. Tak se finální cenu dozvíte ještě předtím, než na zakázce vůbec začnu pracovat, a nezaplatíte ani cent navíc. Pokud však máte dokument v needitovatelném formátu, budu zakázku počítat na cílová slova. Při obzvlášť náročném formátování, špatné čitelnosti apod. dokonce na hodiny.