Nejsem JEN překladatelka

Váš úspěch je pro mě motivací

Překladatelství se věnuji už roku 2001. Jsem rodilá Češka s trvalým pobytem na Slovensku, kde jsem si osvojila i slovenštinu.

Dlouhá léta jsem pracovala ve významné evropské překladatelské agentuře, kde jsem neustále profesně rostla. Proto vím, jak má vypadat kvalitně odvedená práce na překladech, a spokojenost zákazníka je pro mě na prvním místě.

Cizí jazyky mi nejsou cizí. Němčinu a angličtinu jsem se učila odmala, ve studiu jsem pokračovala bakalářským studiem němčiny a angličtiny pro hospodářskou sféru na Jihočeské univerzitě a dovršila ho magisterským studiem překladatelství a tlumočnictví na Univerzitě Mateja Bela. Ve volném čase se učím ještě dánštinu. Kromě toho jsem vystudovala i vyšší odbornou školu ekonomickou.

Mám tedy nejen jazykové, ale i ekonomické vzdělání a zkušenosti s výukou cizích jazyků. Jsem členkou Jednoty tlumočníků a překladatelů a pravidelně se účastním jejích seminářů a školení.